Nový park – Základné informácie

Termíny (NP)

Zverejnenie Výzvy: 20.12.2016
Lehota na predloženie ponúk do 1.kola: do 12.1.2017
Vyhodnotenie 1.kola: 14.1.2017
predloženie ponúk do 2.kola a vyhodnotenie: 17.2.2017
oznámenie výsledkov: 20.2.2017

Ceny (NP)

Uchádzačom, ktorí v 2. kole predstavia koncepčné štúdie v požadovanom rozsahu, bude vyplatená suma 1500 eur vrátane DPH.

Komisia (NP)

– M. Arch, Ing. arch. Yvette Vašourková, CCEAMOBA
– Ing. arch. Peter Lényi, 2021 architekti
– Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka
– Ing. Róbert Gergič, poslanec mestského zastupiteľstva, predseda Komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia
– Ing.arch. Matej Jančár, poslanec mestského zastupiteľstva, člen Komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia