Mestský úrad – základné informácie

Termíny

Vyhlásenie  súťaže: 31.5.2014
Lehota na predkladanie návrhov: 16.9.2014, do 10.00 h.
Vyhodnotenie súťaže: 17.10.2014
Oznámenie výsledkov: 31.10.2014

Porota

Riadni členovia:
Ing.arch. Pavol Paňák – člen SKA, predseda poroty
Ing.arch. Martin Jančok – člen SKA
Ing.arch. Michal Kuzemenský – člen ČKA
JUDr. Milan Gavorník – primátor mesta
Ing. Róbert Gergič – poslanec MZ, predseda komisie výstavby a životného prostredia pri MZ

Náhradníci:
1. Ing.arch. Matej Jančár, architekt,
2. Ing.arch. Ondrej Marko, odborný konzultant súť. podmienok a spracovateľ súť. podkladov
3. Ing. Tomáš Kalivoda – externý pracovník komisie výstavby a životného prostredia pri MZ,
4. Ing. Pavol Ondriga, poslanec MZ, člen komisie výstavby a životného prostredia,
5. Mgr. Jana Jančárová – zamestnanec Mestského úradu, investičný referent .

ceny

1. cena: 4000 €
2. cena: 2500 €
3. cena: 1500 €