Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum – organizačné informácie

Identifikácia vyhlasovateľa
Názov vyhlasovateľa: Mesto Leopoldov
Adresa : Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Krajina : Slovenská republika
IČO: 00312703
Web: www.leopoldov.sk

Sekretár súťaže – kontaktné miesto
Organizácia : VO SK, a. s.
Adresa : Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: Martin Daniš
Tel. č.: +421 904 821 118
E-mail : danis@vosk.sk

Odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných pomôcok
Organizácia : 2021 s.r.o.
Web: www.2021.sk
V zastúpení: Ing. arch. Ondrej Marko
Tel. č.: +421 910 138 884
E-mail : ondrej.marko@2021.sk