Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum – Základné informácie

Termíny
Vyhlásenie súťaže: 20.3. 2017
Lehota na prevzatie súťažných podmienok a komunikáciu s účastníkmi: 06.07. 2017, do 15:00 hod.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 06.07. 2017, do 15:00 hod
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 11.07. 2017
Predpokladaná lehota na oznámenie výsledkov: 17.07. 2017

Porota
Riadni členovia:
Ing. arch. Irakli Eristavi, zerozero, predseda poroty
Ing. arch. Petr Lešek, projektil
Ing. arch. Benjamín Brádňanský, n/a
Mgr. Terézia Kavuliaková – primátorka
Ing. Róbert Gergič – poslanec mestského zastupiteľstva

Náhradníci
Ing. arch. Ondrej Marko, 2021
Ing. arch. Matej Jančár – poslanec mestského zastupiteľstva

Ceny
1. cena: 4.000 €
2. cena: 2.500 €
3. cena: 1.500 €