Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum – úvod

Mesto Leopoldov vypisuje verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov “Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove”.


Slovo primátorky
V súčasnej dobe sa takmer všetky kultúrne akcie v Leopoldove odohrávajú na námestí sv. Ignáca, takže sme veľmi závislí na počasí. Podujatia, ktoré by sa mohli konať v zimných a jesenných mesiacoch alebo v čase, keď nám počasie nie je veľmi naklonené, nemáme kde plnohodnotne organizovať. Objekt kina túto možnosť v momentálnom stave neposkytuje.

Chceli by sme začať tento priestor používať, a to nielen v súčasnej konfigurácii s pevným hľadiskom, ale aj s možnosťou vytvorenia sály s rovnou podlahou. Vytvoriť multifunkčný priestor s možnosťou prispôsobenia pre rôzne kultúrne podujatia: koncert, divadelné predstavenie, ples, tanečná zábava, svadobná hostina, vianočné posedenie pre dôchodcov, …

Objekt by mal ďalej ponúknuť občanom priestory pre zmysluplné využitie voľného času: priestory pre stretávanie skupín všetkých vekových kategórií. Tiež by sa tu mala vytvoriť posilňovňa.

S predchádzajúcou súťažou, ktorú mesto organizovalo na budovu mestského úradu, sme boli veľmi spokojní, pretože z približne päťdesiatich návrhov vybrala odborná porota ten najlepší a dospeli sme k záveru, že toto bude ten najlepší spôsob ako získať kvalitný projekt aj na rekonštrukciu budovy kina. Prajem všetkým, ktorí sa zúčastnia súťaže návrhov veľa invencie a dobrých nápadov.

Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka Leopoldova

Slovo architekta
Po tom, ako Leopoldov v roku 2014 získal návrh svojho nového mestského úradu prostredníctvom otvorenej architektonickej súťaže, sa snaží dnes rovnakým spôsobom získať riešenie ďalšej dôležitej otázky – prestavby budovy kina z roku 1932 na kultúrne centrum.

Požiadavky na program sú široké a očakávania sú veľké. Vzhľadom na veľkosť mesta a na to, že v súčasnosti nedisponuje inými vhodnými priestormi pre kultúrny program, budova zastreší nielen projekciu filmov, ale umožní aj konanie sa rôznorodých kultúrnych podujatí. Popri veľkých akciách, ktoré sa budú odohrávať vo foyer a v sále, v nej bude priestor aj pre komornejší každodenný život rôznych klubov a krúžkov v periférnych častiach budovy.

Požiadavky na architektonické riešenie nie sú o nič menšie. Ako budovu navrhnúť dostatočne flexibilnú pre všetky požadované aktivity a ako jej pri tom zachovať, resp. vybudovať identitu? Nakoľko citlivo a nakoľko razantne treba vstupovať do existujúceho výrazu budovy a ako navonok artikulovať posun, ktorý absolvovala jej programová náplň za takmer 90 rokov od jej vzniku? Ako zapojiť do hry predpolie budovy? Ako navrhnúť priľahlé parkovisko tak, aby pôsobilo dobre aj keď je prázdne počas pracovného dňa v stredu ráno, aj keď je plné počas akcie v budove v sobotu večer? Ako reagovať na to, že s budovou susedí zástavba rodinných domov a ako im zabezpečiť harmonické spolužitie do budúcnosti?

Cieľom súťaže je nájsť čo najlepšie riešenie, ktoré bude možné následne realizovať. Očakáva sa, že okrem splnenia základných požiadaviek prinesú súťažné návrhy aj nové, neočakávané kvality. Všetkým zúčastneným vopred ďakujeme za účasť a prajeme veľa šťastia pri navrhovaní.

2021 architekti, konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov